Kriptoda Birleşme ve Devralmaların Artıları ve Eksileri

10 Şubat 2022

Birleşme ve devralmalar işin bir parçasıdır. İkisi, bir işletmenin çeşitli durumlarda benimseyebileceği farklı kavramlardır. Bunlar, markanın diğer varlıklara yetkisini sağlar. Birleşme, iki şirketi yeni bir büyük şirkette birleştirir. Satın alma, bir markanın diğer markayı devralması ve işi satın almasıdır. Her iki sürecin de yasal ve resmi gereksinimleri vardır. Genel olarak birleşme ve devralma işlemleri kamuya duyurulur. Günümüz dünyasında birleşme ve satın almalar, şirketlerin karşılıklı işbirliği olarak bilinmektedir. Birleşme ve devralma, bir şirketin çeşitli nedenlerle seçtiği yollardır.

Birleşmelerde de kâr dağıtımına karar verilir. Her şeye resmi bir süreçle karar verirler. Ancak faaliyetlerine devam edemeyen firmalar satın alma yoluna gitmektedir. Bu, markalarını pazarlıklı bir teklifle başkalarına satmalarını sağlar. Anlaşma yapıldıktan sonra, şirketin markanın mülkiyeti yok. Ana şirket, kendi politikalarına göre çalıştırabilir. Her iki süreç de şirketler için ortaktır. Geçmişte, birçok ünlü şirket birleşme ve satın alma sürecinden geçmiştir. Aşağıda, Crypto Postings’de birleşme ve devralmanın birkaç artısı ve eksisi verilmiştir.

Birleşme ve Devralmanın Artıları

Rekabeti Azaltmak İçin:

Birleşme ve satın alma, şirketlerin rekabeti ortadan kaldırmasına izin verir. Süreç onlara büyük bir pazar payına sahip olarak ayrıcalık veriyor. Şirketler işbirliği yaptığında ve tek bir varlık haline geldiğinde. Şirketin pazar payı arttı. Birleştirilmiş ve satın alınan markaların müşterileri, ana markanın pazarı haline gelecektir. Bu, pazardaki genel rekabeti azaltır. Yüksek bir pazar payına sahip olduklarında şirket genişleyecektir. Bu taktikler ile firma iş hayatındaki rakiplerini rahatlıkla yenebilmektedir. Birleşme ve devralma olmadan, şirketin böylesine büyük bir pazar inşa etmesi zor olurdu.

Daha Fazla Fırsat ve Büyüme:

Birleşme ve devralma, iki şirketin tek bir varlık olarak çalışmasına izin verir. İki marka işbirliği yaptığında stratejilerini ve kaynaklarını paylaşırlar. Bu, ana markanın daha sürdürülebilir olmasına yardımcı olur. Rekabette iki marka görürsek, paylarını artırmak için farklı teknikler seçeceklerdir. Tek marka olduklarında yaklaşımları etkili oluyor. Birbirlerini yenme yarışında olmayacaklar. Bu, şirketin iç sürecine sağlıklı bir bakış sağlar. İnsan kaynakları paylaşıldığında, şirket operasyonlara yardımcı olan en iyi kaynaklara sahip olacaktır. Kolektif bir yaklaşımla çalışanlar daha üretken hale gelebilir. Bu, şirketin büyümesini artırır. 

Vergi Avantajı:

Birleşme ve devralma vergide büyük bir rahatlama sağlar. Şirketlerin ödemesi gereken yüksek vergiler var. Şirketler iki farklı kuruluş olduğunda, ayrı vergi öderler. Birleşme ve satın almanın birleşik yaklaşımı onları tek bir şirket haline getiriyor. Böylece çifte vergiye maruz kalmazlar. Vergiler ana şirkete tahakkuk ettirilir. Dolayısıyla kurumlar üzerindeki vergi yükünü hafifletmektedir. Şirketler bu nedenle birleşme ve devralma yoluna gitmektedir. Vergiler düşürüldüğünde, şirket operasyonları için daha fazla finansal kaynağa sahip olabilir.

Birleşme ve Devralmanın Eksileri

Yüksek Yasal Maliyet:

Bir tez yardım firmasına göre, işletme birleşmesi ve devralınması, tek bir işletme olarak ilan edilmek için yasal bir yaklaşım gerektirir. Prosedür, işlemler ve kayıtlar için yasal bir yol izler. Her iki şirket de birleşme ve devralmaları dosyalamak için resmi avukatlar tutuyor. Varlıkların ve finansal detayların transferi mahkemeler aracılığıyla gerçekleştirilir. Hukuki süreç şirketlere yüksek maliyetler yüklemektedir. Şirket satın alma sürecindeyse, ana şirketin markayı satın alması gerekir. Yani herhangi bir marka ile birleşme ve satın alma kararı verirken. Buna bağlı yüksek yasal maliyeti aklınızda bulundurmalısınız. 

Kurumsal Değerlerdeki Fark:

Birleşme ve satın alma sürecinde benzer bir kurum kültürüne sahip olduğunuzdan emin olun. Her işletmenin kendi politikaları ve değerleri vardır. Birleşme veya satın alma işleminden sonra, bunları çalışanlar içinde yok edemezsiniz. Her şirket gibi kendi özel kültürü altında çalışır. Çalışanları bir gün içinde değerlerini değiştirmeye zorlayamazsınız. Kurumsal değerler ve kültürdeki farklılık çalışanların verimliliğini düşürebilir. Yeni politikaları kolayca sindiremeyebilirler. Her iki şirket de birleşmeye gidiyorsa. Bir şirket, çalışanlarını profesyonel kıyafet giymeye zorlamaz. Ancak diğer şirketler kesinlikle resmi kıyafetleri takip ediyor. İşyerinin dekorunu korumak zor olurdu. Birleşme ve devralmada işyeri kültürünü yönetmek zorlu bir iştir.

Karşılıklı Karar Üzerinde Çalışır:

Birleşme ve devralma çoğu zaman karşılıklı bir kararla çalışır. Tek şartlarla karar veremezsiniz. Diğer şirket yönetiminin onayı gereklidir. Özellikle birleşmelerde, bir kararı uygulamak için başka bir şirketten resmi izin almanız gerekir. Karar verme ve zamanında işlem yapar. Bazıları kararı yerinde veya daha kısa sürede almak önemlidir. Gayri resmi görevlere bir dakikanızı ayıramazsınız. Bu da ana şirket için riskler getiriyor. 

Yüksek Risk Sürece Bağlıdır:

Birleşme ve devralma, ana şirket için risk getirir. Şirket bekledikleri kadar pay alamamış olabilir. Bu da karardan geri adım atamayacakları için ağır kayıplara uğramalarına neden olabilir. Birleşme ve devralma, şirket için belirsiz olaylar getirir. Başarıya ulaşması ya da zarar vermesi şans eseridir. Çoğu zaman ciddi kayıplarla uğraşan firmalar markalarını satarlar. 

Son düşünceler:

Birleşmeler, şirketler tarafından pazarda yüksek bir pay elde etmek istediklerinde seçilmektedir. Birleşirler ve her yönden tek bir varlık haline gelirler. Pazar payı kazanmak için aynı stratejileri ve kaynakları paylaşırlar. Hem birleşme hem de devralmaların kendi artıları ve eksileri vardır ve bu kararı akıllıca almak gerekir.


Bir cevap yazın