Birleşme ve devralmalar işin bir parçasıdır. İkisi, bir işletmenin çeşitli durumlarda benimseyebileceği farklı kavramlardır. Bunlar, markanın diğer varlıklara yetkisini sağlar. Birleşme, iki şirketi yeni bir büyük şirkette birleştirir. Satın alma, bir markanın diğer markayı devralması ve işi satın almasıdır. Her iki sürecin de yasal ve resmi gereksinimleri vardır. Genel olarak birleşme ve devralma işlemleri kamuya duyurulur. Günümüz…